ارتباط با ما

راه های ارتباط با بنده مدیر این وبلاگ محمد صالحیانی مطلق

شماره تماس :    ۰۹۳۸۹۹۱۶۰۷۲

ایمیل :   poorya_141@yahoo.com

نیمباز آی دی :     nimbuzz id :        poorya.sakine      va       pezhman141.yas