مشاهده اطلاعات ثبت نام کنندگان بیمه کارگران

جهت مشاهده و ویرایش اطلاعات در قسمت جست و جو شماره ملی یا کد رهگیری دریافتی رو وارد کنید و روی گزینه جست و جو کلیک کنید . اطلاعات نمایش داده می شود

اگر می خواهید اطلاعات را ویرایش کنید در پایین اطلاعات نمایش داده شده گزینه ویرایش وجود دارد . کلیک کنید و. اطلاعات را ویرایش و سپس تایید نمایید